Vers

Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de radical contemporaneïtat de l’escena creativa. En cada una d’aquestes edicions hi participen cinc veus d’àmbits diferents per creuar coneixement i compartir diferents maneres d’imaginar, projectar i composar. Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement entre disciplines.

n.3

Coming soon

n.4

Coming soon

n.5

Coming soon

n.6

Coming soon

n.7

Coming soon

n.8

Coming soon

n.9

Coming soon

n.10

Coming soon

n.11

Coming soon

n.12

Coming soon