Vers

Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de radical contemporaneïtat de l’escena creativa. En cada una d’aquestes edicions hi participen cinc veus d’àmbits diferents per creuar coneixement i compartir diferents maneres d’imaginar, projectar i composar. Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement entre disciplines.